Disclaimer

Disclaimer voor www.duranmatic.nl

Duranmatic verleent u hierbij toegang tot industrialshop.duranmatic.nl

Duranmatic behoudt zich tot het recht om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover iets te vermelden.

Beperkte aansprakelijkheid

Duranmatic spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Duranmatic nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Duranmatic.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Duranmatic, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.