Lineaire meetsystemen, magnetisch en trekdraad modules